Facader

Design- og produktionsoptimering ved innovativ brug af VDC værktøjer

CN3 gør arkitektens vision, ingeniørens teori og bygherrens ønske til bygbar virkelighed. Ved hjælp af 3D-5D modellering optimerer vi projektering og produktion af komplekse facadeprojekter – både nybyg og renovering. Vi samarbejder med alle projektets parter gennem byggeriets faser. Sammen med arkitekten skærpes og udvikles facadedesignet og projektering gennemføres i 2D-3D i samarbejde med både rådgiver og entreprenør. Gennem en effektiv value engineering proces, analyserer og optimerer vi den samlede facadeløsning med grænseflader i forhold til både produktion, montage og vedligeholdelse.

På baggrund af den detaljerede produktionsmodel, leverer CN3 komplette digitale arbejdstegninger og produktionsfiler til facadens komponenter. Gennem denne proces sikres designets bygbarhed, modularisering og præfabrikation muliggøres, og udførelsesmetoder og logistikstyring forbedres. Du opnår en effektiv facadeløsning med høj grad af industrialisering.

  • Udvikling af designkoncept i sammenhæng med udførelsesmetode
  • Optimering af kompleks geometri og projektering af den samlede facade
  • Digitalt produktionsgrundlag inklusiv fuld montagepakke

Udvalgte projekter:

Andre ydelser

Konstruktioner                    Digital Byggeledelse