Digital Management

Projekt- og driftsoptimering ved innovativ brug af VDC værktøjer

Store og komplekse byggeprojekter bringer mange aktører og discipliner sammen gennem alle projektets faser – fra konceptudvikling og design til udførelse og drift. Det stiller store krav til kommunikation og styring af informationer og data – over tid og på tværs af fag. Der kan ske ændringer i budget, tidsplaner og design gennem hele processen, som kræver effektiv håndtering i overensstemmelse med gældende IKT krav. CN3 leverer effektiv byggeledelse gennem integration og styring af projektets digitale 3D-modeller. Som projektets VDC manager sikrer CN3 et komplet, detaljeret overblik over projektets fremdrift i realtid.

Tids- og logistikplanlægning, stadeopgørelser og fremdriftsprognoser, udarbejdet på baggrund af virtuelle modeller og effektiv dataindsamling, giver et fuldkomment indblik i byggeriet, samt et optimalt beslutningsgrundlag for projektets parter. CN3 yder kvalitetssikring gennem alle faser ved granskning, detaljerede mængdeudtræk, kollisions- og konsistenskontrol, mangelregistrering og digital aflevering.  Vi implementerer og leverer effektive styringsværktøjer til planlægning og løbende optimering af projektet. Ved projektets afslutning bearbejder CN3 data og modeller, således at disse integrerer direkte til driftssystemer og muliggør smart og effektiv vedligehold ved hjælp af en digital twin – gennem hele aktivets levetid.

  • Udrulning af digitale styringsværktøjer
  • VDC, Big Data, Digital Twin
  • Digital dokumentation, kvalitetssikring og analyser

Udvalgte projekter:

Andre ydelser

Konstruktioner                    Facader