Fasader

Design- och produktionsoptimering genom innovativ användning av VDC-verktyg

CN3 gör arkitektens vision, ingenjörens teori och kundens efterfrågan till byggbar verklighet. Med hjälp av 3D-5D-modellering optimerar vi projektering och produktion av komplexa fasadprojekt – både vid nybyggnation och renovering. Vi samarbetar med alla parter genom alla projektets faser. Tillsammans med arkitekten stärks och utvecklas fasadens utformning, och projektering genomförs i 2D-3D i samarbete med både konsulten och entreprenören. Genom en effektiv value engineering-process analyserar och optimerar vi den övergripande fasadlösningen med hänsyn till produktion, montage och underhåll.

Baserat på detaljerade produktionsmodeller utarbetar CN3 kompletta digitala arbetsritningar och produktionsfiler till fasadens komponenter. Genom denna process säkerställs designens byggbarhet, modularisering och prefabrikation möjliggörs och utförandemetoder och logistikstyrning förbättras. Du får en effektiv fasadlösning med hög grad av industrialisering.

  • Utveckling av designkoncept i samband med utförande
  • Optimering av komplex geometri och projektering av hela fasaden
  • Digitalt produktionsunderlag inklusive ett komplett monteringspaket

Utvalda projekt:

Andra tjänster

Konstruktioner                    Digital Byggledning