Project Description

Illustration by Rubow Arkitekter

Nytt behandlingscenter för vuxna med ätstörningar

CN3 har stor erfarenhet av BIM-kvalitetssäkring och utredning och har på projektet PCBA arbetat med ett antal specifika ICT-tjänster, däribland en omfattande kontroll av kvantiteterna för anbudsprojektet. Projektet omfattar cirka 5000 m2 behandlingsanläggningar som är designade av Rubow Arkitekter och Norconsult.

I enlighet med befintliga ICT-krav har byggherren genom hela designprocessen ställt höga krav på BIM-arbetsmetoder för att säkerställa ett effektivt samarbete mellan arbetsgrupperna och en strukturerad databas över byggkomponenter. Dessutom har BIM-modellerna legat till grund för anbudsprocessen.

CN3 har fungerat som opartisk rådgivare genom de olika faserna och anbudsprocessen, och har gett ICT-teknisk rådgivning i form av kvalitetssäkring och granskning av både ICT-dokumentation och BIM-modeller. Byggherren har mellan varje fas mottagit skriftliga rapporter som ett kvalificerat underlag för framtida beslut i projektet.

REFERENSDATA
BYGGHERRE: Region Hovedstaden
ARKITEKT: Rubow Arkitekter
DESIGN: Norconsult
AREA: 5 000 m2
PROJEKTKOSTNAD: 70 mn DKK
FAS: Alla fasbyten

TJÄNSTER
Utvärdering av ICT-dokumentation och modellmaterial