Project Description

Cut-and-cover-tunnel i Göteborg

Som en del i utvecklingen av infrastrukturen i Göteborg ska en 500 meter lång vägtunnel upprättas som förbinder Göteborgs stad med Hisingen, och därmed avlasta den befintliga Tingstadstunneln.

CN3 har i utförandefasen framställt en detaljerad 3D-modell av geometrin för den komplexa cut-and-cover-delen av tunneln. Detta tunnelavsnitt är ca 32 meter brett och 10 meter högt och följer en krökt linjeföring som mynnar ut i flera olika riktningar.

Genom att utveckla en virtuell, byggbar 3D-modell baserad på 2D-ritningar löste CN3 en rad tekniska utmaningar, vilket sparar entreprenören både tid och resurser under utförandefasen på byggarbetsplatsen. Den detaljerade modellen utgjorde även grunden för digital tillverkning av armering samt klipp- och bockscheman.

Den mest komplexa delen av cut-and-cover-tunneln var den västra öppningen med sitt dubbelkrökta tak. Armeringen var tvungen att följa den böjda geometrin och samtidigt vara välkoordinerad och byggbar på arbetsplatsen. CN3 skapade en lösning som minskade antalet unika armeringsjärn och därmed även den totala kostnaden för entreprenören.

För att säkerställa ett optimalt samarbete och informationsutbyte mellan de många involverade parterna i projekteringsprocessen utvecklade CN3 ett effektivt kommunikations- och arbetsflöde.

Projektet Marieholmstunneln understryker vikten av att utvärdera komplex geometri innan utförandet, vilket minimerar materialspill och maximerar värdet i byggandet.

REFERENSDATA
BYGGHERRE: Trafikverket
DESIGN: Arup
ENTREPRENÖR: Züblin Scandinavia
FAS: Design & utförande

TJÄNSTER
3D-produktionsmodell
CNC Klipp & Bock
Designgranskning
Komplexa betongkonstruktioner
Utsättningsdata