Project Description

Anläggningsmodeller för 6 st broar över E22

Trafikverket bygger om E22 för att gå söder om tätorten Linderöd. I samband med detta byggs broar för de vägar som korsar över E22 längs den nya sträckan. I samtliga projekt där Trafikverket är byggherre, krävs anläggningsmodeller i 3D.

CN3 utförde dessa anläggningsmodeller i 3D utifrån 2D-ritningar med millimeternoggrannhet.

REFERENSDATA
BYGGHERRE: Trafikverket
DESIGN: Centerlöf & Holmberg
ENTREPRENÖR: PEAB Anläggning AB
FAS: Design

TJÄNSTER
Anläggningsmodell