Project Description

Uppgradering av faciliteter på det marinbiologiska laboratoriet

Laboratoriet på Strandpromenaden 5 i Helsingör består av två byggnader som gradvis har expanderat i takt med laboratoriets tillväxt under 60-talet. Ursprungligen var kontorslokaler och laboratorier blandade i de två byggnaderna, men i och med uppgraderingen separeras dessa för att samla all teknisk utrustning under samma tak.

Stora delar av byggnaderna är utdaterade då de aldrig har renoverats efter att de blev klara. Därför ligger fokus främst på att uppgradera befintliga laboratorier. Varje laboratorium anpassas efter specifika krav och behov, och uppgraderas tillsammans med utbildningssalarna till GMO1-klassificering.

I samband med ombyggnationen blir byggnaderna rullstolsanpassade, och både laboratorierna och Öresunds Akvarium utrustas med handikapptoaletter.

Byggnadsprogrammet har utvecklats i nära samarbete med byggherren och de som dagligen brukar faciliteterna.

Designen projekteras i 3D enligt ICT-krav. 3D-digitalisering av synliga delar i de befintliga byggnaderna är genomförd med hjälp av laserinmätning. Byggnaden modellerades sedan i 3D med relevant objektsdata enligt ICT.

Mängdberäkning i förbindelse till upphandlingen har varit i fokus i modelleringen.

REFERENSDATA
BYGGHERRE: BYGST
ARKITEKT: Rørbæk og Møller Arkitekter
AREA: ca. 1100 m2 brutto
PROJEKTKOSTNAD: 21 mn. DKK
FAS: Drift & underhåll

TJÄNSTER
3D-modellering
LOD 200–300
Metadata på objektsnivå
Klassificering på objektsnivå
Kollisionskontroll
Analys och simulering