Project Description

Digitalisering av befintliga byggnader och inventarier

BIM-modeller av befintliga byggnader utgör en värdefull informationskälla för fastighetsägare och förvaltare. CN3 har tillsammans med Rørbæk & Møller Arkitekter levererat en BIM-modell av en universitetsbyggnad på 8000 m2 innehållande laboratorieanläggningar. Byggnaden är fyra våningar hög med två källarvåningar, en krökt fasad och ett flertal olika fasadtyper.

BIM-modellen bygger på originalritningar kompletterat med registreringar från byggarbetsplatsen, och levererades på informationsnivå 2–3 innehållandes bärande konstruktioner, trappor, balkonger, fasader och laboratorieutrustning. Inventariet modellerades med en hög detaljrikedom så att modellen kan användas av Köpenhamns Universitet för att hålla reda på mängden utrustning.

Alla byggelement har klassificerats enligt SFB så att de innehåller information om material, funktion, placering mm. Detta ger byggherren möjlighet att enkelt extrahera information från modellen, sorterad efter olika parametrar. Alla utrymmen är försedda med nummer och information om storlek och funktion.

BIM-modellen ska användas som underlag för framtida renoveringar och ombyggnadsprojekt. Tillsammans med detta fick byggherren 2D-ritningar extraherade från modellen och byggdata angående rum och inventarier.

REFERENSDATA
BYGGHERRE: Köpenhamns Universitet
SAMARBETSPARTNER: Rørbæk & Møller Arkitekter ApS
FAS: Drift & underhåll

TJÄNSTER
On-site-registrering
Digitalisering
Klassificering av byggnadskomponenter
3D-modellering
Datahantering