Project Description

Industrialisering av armeringsleveranser

Banedanmark anlade under perioden 2014–2016 en ny dubbelspårig järnväg mellan Köpenhamn och Ringsted via Køge. TP30, sträckan mellan Winthersmindevej och Vallensbæk Sø, utgjorde en särskilt svår passage över motorring 4 (O4). Entreprenören CG Jensen anlitade CN3 för att bistå med konsultation inom value engineering och produktionsoptimering.

En snäv tidsplan och svåra logistiska förutsättningar innebar att en detaljerad planering före utförandet på byggarbetsplatsen var av stor vikt. CN3s tjänster möjliggjorde en signifikant optimering av byggprocessen genom modellering och industrialisering.

CN3 har utvärderat och optimerat designen för betongkonstruktionerna genom att framställa en detaljerad BIM-modell innehållandes betonggeometri, armering, gjutformar och tillfälliga konstruktioner. Denna produktionsmodell lade grunden för detaljerade analyser av monteringsmetoder, materialvikt och lämpliga dimensioner för svetsade armeringskorgar, samt en löpande utvärdering i 5D av de ekonomiska konsekvenser som uppstår vid specifika designval.

Samma detaljerade produktionsmodell möjliggjorde en hög grad av prefabricering, och många svetsade armeringskorgar kunde produceras direkt från modellen i fabrik. Dessutom levererade CN3 monteringsanvisningar för de svetsade sektioner som skulle monteras på plats tillsammans med traditionell klippt och bockad armering.

I nära samarbete med entreprenören och armeringsproducenten lyckades CN3 prefabricera upp till 75 % av armeringslösningarna. Denna industrialisering ledde till en betydlig förbättring av produktiviteten, då de flesta armeringsmodulerna kunde färdigställas off-site under kontrollerade förhållanden samtidigt som resterande förberedelser gjordes på byggarbetsplatsen.

REFERENSDATA
BYGGHERRE: Banedanmark
DESIGN: ISC
ENTREPRENÖR: CG Jensen
FAS: Design & utförande

TJÄNSTER
3D-produktionsmodell
Designgranskning
Mängdberäkning
Kollisionskontroll
Prefabricering av armeringskorgar
CNC Klipp & Bock
Arbetsritningar för armering