Project Description

4D-krav i anbudsfasen

Under perioden 2017–2018 ska en ombyggnad och renovering genomföras av befintliga spår och växlar på sträckan mellan Klampenborg och Helsingör. Logistiken i samband med utbytet av växlarna ligger i fokus, då ordningen på hur de byts ut har stor betydelse för de rälsmonterade maskinerna. Antalet växlar på stationerna mellan de två städerna varierar, där Helsingör Station med sina 23 växlar är den mest komplicerade.

För att kunna säkerställa att logistiken hanteras effektivt av de involverade parterna har Banedanmark som en del av anbudsspecifikationen ställt krav på en 4D-simulering av arbetet på en av de mindre komplexa stationerna.

Entreprenören Strukton Rail anlitade CN3 för att utföra en 4D-visualisering av Skodsborg station, i enlighet med Banedanmarks krav. En terrängmodell längs linjeföringen utarbetades primärt baserat på underlag från anbudsmaterialet, som sedan utgjorde grunden för ett antal visualiseringar av arbetsflöde och tidsplan i nära samarbete med anbudsgruppen.

REFERENSDATA
ARKITEKT:
ENTREPRENÖR: Struktor Rail, M.J.E. Bane
FAS: Anbud

TJÄNSTER
Visualiseringar av arbetsmetoder och sekvenser
Tidsplanssimulering