Project Description

Photo by Kirk Property Illustration by Studio Olafur Eliasson

Digital produktion av ett 8000 m2 stort konstverk

I byggandet av KIRK KAPITALs nya huvudkontor i Vejle, designat av Studio Olafur Eliasson, har CN3 levererat en serie av Virtual Design and Construction-tjänster (VDC) för projektets huvudentreprenör.

CN3 har genom en omfattande value engineering-process analyserat byggnadens komplicerade geometri och utarbetat en detaljerad tillverkningsmodell. Under processens gång definierades parametrar och geometriska principer för rätlinjiga ytor, vilket säkerställde unika produktionsmetoder såväl virtuella som fysiska.

Byggnadens bärande konstruktion av platsgjuten betong är optimerad för att möjliggöra ett effektivt utförande av de krökta betongytorna – exempelvis genom introduceringen av krökt prefabricerad betong för icke-bärande väggar med en optimerad geometri vilket tillåter återanvändning av formsystem och därmed även ett systematiskt flow i utförandet.

Utöver en noggrant detaljerad 3D-modell av betonggeometrin utarbetas en 3D-modell av armeringen för att kunna genomföra digital specifikation och tillverkning av 1355 ton komplicerad armering. Genom detta säkerställs byggbarheten och designen överlämnas och används i sin helhet på byggarbetsplatsen.
Baserat på den samlade produktionsmodellen analyserade CN3 olika produktionsmetoder för det unika formsystemet, tvärskott m m. för att säkerställa ett effektivt utförande. CN3 har samtidigt definierat modellen för alla murverksytor för att garantera konsekvens gentemot konstruktionsmodellen. Utöver detta används modellen för att utarbeta principer kring formsystem och schabloner för utförandet av krökt murverk.
CN3s konsekventa tillverkningsmodell används av andra aktörer i projektet som grund för produktion av formsystem från data extraherad ur 3D-modellen. Dessutom förser modellen data för utsättning och as-built-mätningar. Modellen agerar konstruktivt fokus för projektet och används även för gränssnittssamordning av krökta glaspaneler, murverksarbete, ventilation mm.

REFERENSDATA
BYGGHERRE: Kirk Property
ARKITEKT: Studio Olafur Eliasson
BYGGHERRERÅDGIVARE: Hundsbæk & Henriksen
DESIGN: COWI
ENTREPRENÖR: Jorton
FAS: Design & utförande

TJÄNSTER
Value engineering-strukturer och metoder
Förberedelse av LOD 500-tillverkningsmodell
Digitala tillverkningslösningar
Geometrisk konsekvensanalys och optimering
Design- och tillverkningsspecifikationer för mock-up
Förberedelse av koncept för formsystem
Specifikation för 1355 ton armering
Utveckling av metod för murning
Samordning av disciplinära gränssnitt
Övning och utbildning i digitala metoder