Project Description

En komplett 3D-produktionsmodell för en tekniskt krävande konstruktion

I denna mycket komplicerade konstruktion har CN3 assisterat CG Jensen med att göra projektet byggbart, samt utforma och projektera de tillfälliga konstruktionerna som håller de vertikala spännkablarna på plats genom de olika gjutningsfaserna.

Den nya reaktionsväggen hos VILLUM Center vid Danmarks Tekniska Universitet är en mycket komplicerad struktur som ska användas för avancerade experiment, vars natur innebär att konstruktionen måste vara mycket styv. På grund av detta finns en stor mängd spännkablar installerade i alla riktningar. Kombinationen av det stora antalet spännkablar tillsammans med alla gjutformar innebär att konstruktionen har många gränssnitt som behöver hanteras för att säkerställa en effektiv byggprocess på arbetsplatsen. Att se till att spännkablarna går fria från varandra och inte kolliderar med gjutformarna kräver en mycket hög noggrannhet, vilket har varit ett krävande arbete. När dessa problem hade lösts var nästa uppgift att se till att infästningarna för spännkablarna kombinerat med huvudarmeringen blev byggbar och inte kolliderade.

Byggnadssekvensen dikterar att de vertikala spännkablarna ska installeras i fullängd från den första till sista gjutningen. Mot bakgrund av detta bad CG Jensen CN3 att utforma och genomföra byggprojektet för de tillfälliga konstruktionerna som håller upp den vertikala spännarmeringen. Konstruktionerna utformades för att ta hänsyn till den inre och yttre gjutformen, prefabricerade ingjutningsdelar och spännkablar.

Det totala paketet CN3 har utfört i projektet i samarbete med CG Jensen har säkerställt ett effektivt genomförande. Kollisioner mellan det stora antalet spännkablar, armering och ingjutningsrör samt tillfälliga konstruktioner hanterades och löstes. 3D-produktionsmodellen användes även för mängdberäkning. Ytor, armering, spännkablar mm. har allt blivit beställt från modellen.

För att säkerställa att byggnaden genomfördes i enlighet med modellen hjälpte CN3 till att utrusta arbetarna på byggarbetsplatsen med iPads för att effektivt kunna se komplexa områden i konstruktionen direkt på plats utan att behöva gå igenom 2D-ritningar eller gå till kontoret för att prata med platsingenjörerna.

REFERENSDATA
BYGGHERRE: DTU Lyngby
ARKITEKT: Juul |Frost
DESIGN: Alectia
ENTREPRENÖR: CG Jensen

TJÄNSTER
Designgranskning
Mängdberäkning
LOD 400–500
Utsättningsdata
Tillfälliga konstruktioner
Betongkonstruktioner
Gränssnittshantering