Project Description

Ökad produktionstakt genom VDC-implementering

Projekttriangeln (tid, pengar, kvalitet) har förbättrats avsevärt genom en noggrann value engineering-process som använder sig av Virtual Design & Construction. Entreprenörer söker efter möjligheter att optimera sin produktion på arbetsplatsen för att förbättra tidsåtgången och ekonomin i projektet. Genom VDC och value engineering kan detta mål uppnås. Detta är fallet även för NS20, ett projekt som inkluderar en 750 m lång betongtunnel för järnväg med en gränssnittsyta mot en befintlig bro och närliggande tunnel.

Dessutom blev riskfaktorer som kan leda till förseningar på byggarbetsplatsen åtgärdade i ett tidigt skede i projektet. Entreprenörens metod- och platsingenjörer såväl som huvudrådgivaren arbetade nära kring CN3s 3D-plattform för att utveckla ett system av prefabricerade armeringskorgar. Korgarna produceras både on- och off-site för att minimera risker, och en detaljerad 3D-modell skapar en gemensam förståelse för de enskilda komponenterna och en effektiv monteringsprocess. En fullständig integrering av logistiken kring armeringen i 3D-modellen har använts i projektet, där deltagarna styr flödet genom en plattform utvecklad av CN3. Platsingenjörerna får relevanta uppgifter och 3D-modeller på iPads, som används på byggarbetsplatsen.

REFERENSDATA
BYGGHERRE: Stockholm Stad
DESIGN: Centerlöf & Holmberg
ENTREPRENÖR: Züblin & STRABAG
FAS: Design & utförande

TJÄNSTER
Designgranskning
Mängdberäkning
Nedbrytning av geometri
LOD 400–500
Fundament
Gjutformar
Prefabricering
CNC Klipp & Bock
Point Cloud-baserade 3D-modeller
Gränssnittshantering
Logistikstyrning