Brand och Vision

På CN3 följer vi en dröm. Vi har för avsikt att skapa en verksamhet och ett team som vill förändra världen. Eller åtminstone sättet vi bygger på.

Innovation är kärnan i vår verksamhet – vi vill stärka byggbranschen genom att göra det komplexa byggbart med nya, innovativa metoder och tekniker.

Vi vill leda den fjärde industriella revolutionen i byggbranschen. CN3 vill vara den partner du kommer till med komplexa byggprojekt, med visshet om att vi är uppdaterade på den teknologiska utvecklingen, så att du inte behöver vara det.

Vi är experter på projekt- och produktionsoptimering som utgör et link mellan byggnation och innovativ teknologi, till fördel för hela branschen. Med oss ombord kan du genomföra komplexa projekt kostnadseffektivt med innovativa metoder och hög grad av digital fabrikation.

Platser och Människor

Vi är ett team av specialiserade ingenjörer med erfarenhet från alla delar av värdekedjan. Vi bidrar till forskning inom de senaste teknologierna och undervisar framtidens ingenjörer på Danmarks Tekniska Universitet. Vår grundare och VD, Rolf Carlsen, har mer än 25 års erfarenhet av design- och produktionsoptimering samt implementering av VDC i organisationer och vid komplexa projekt.

CN3 DK

Lottenborgvej 26
2800 Kgs. Lyngby
Danmark
T: +45 7023 3320

CN3 SE

Frihamnsplatsen 1
201 20 Malmø
Sverige
T: +46 40 616 1060