SAMARBEJDE SOM FORRETNINGSMODEL FOR EN MERE TEKNOLOGISK INNOVATIV INDUSTRI

CN3 har sat sig for en mission, der skal bryde med værdikæderne i byggeindustriens status quo, når det kommer til innovation, teknologi og samarbejde. Vi har skabt et innovations hub med det formål at skabe et fælles grundlag for information.

Som et innovations hub for byggeindustrien bidrager vi til at optimere beslutningstagning, forbedre dialog og styring af projekter og fremskridt. Vi fremmer også en innovativ tilgang til måden, hvorpå alle faserne i et byggeri styres.

Åben og innovativ byggeindustri

Intentionen med vores innovations hub er at skabe en incitament drevet forretningsmodel for at accelere værdiskabelse i industrien. Desuden vil vi styrke vores rolle som udviklingspartner.

Gennem implementering af partnerskaber kan der opsættse en institutionel ramme for innovation. Den kollaborative tankegang og udveksling af viden er kerneværdier i dette innovations hub.

Ved at anvende et kollaborativt mindset i en forretningsmodel er formålet at viden deles med andre interessenter i en længere periode.

Platform tænkning og et langsigtet perspektiv

At indkorporere et kollaborativt mindset involverer også platform- tænkning. I vores tilfælde stiller vi vores egenduviklede software program Vitus til rådighed for andre interessenter – studerende, kunder og samarbejdspartnere. Vi har skabt en fleksibel udviklingsplatform til at imødekomme specifikke og personaliserede oplevelser samt fleksibilitet.

Igennem den kollaborative platform har vores partnere adgang til software, der ellers vil anses som privat. Når sådan partnerskab implementeres opsættes institutionelle rammer for innovation og langsigtet problemløsning.

Fokus er flyttet fra et enkelt projekt til et langsigtet perspektiv. Dette opsætter rammer som kan genbruges og udvides til forskellige organisatoriske processer.

VDC upskilling går hånd i hånd med innovation i byggeri 

CN3 har udvidet den kollaborative platform tænkning til at inkludere ingeniørstuderende. I mere end 10 år har CN3s specialister undervist på DTU – Danmarks Tekniske Universitet – hvor vi har investeret tusinde af timer i VDC upskilling.

Vi inkluderer de studerende i vores innovative platform, hvilket tillader dem at udvikle innovative løsninger i deres dag til dag arbejde samt til at blive mere succesfulde i deres studier.

Visionen for et innovations hub strækker sig fra partnerskaber med nuværende professionelle til partnerskaber med fremtidige ingeniører.

Dette er en del af vores bidrag til at indkorpere et kollaborativt og innovativt mindset som vi anser er nødvendigt for at styrke innovation i byggeindustrien.

Kun meget dygtige og kvalificerede kandidater kan fremme udviklingen af industrien. Ved at tilbyde en ramme for innovativ tænkning er det vores ambition at medvirke til at de studerende udvikler sig til kandidater der med tiden vil uddanne industrien.

Hos CN3 er det vores overbevisning at morgendagens byggeindustri i høj grad er innovativ og vi deler villigt vores viden for at nå dertil.