Præfabrikerede armeringskurve og slidsemure

Västlänken er en ny dobbeltsporet jernbanetunnel, der skal være med til at udvide kapaciteten af jernbanen og derved skabe mere plads til rejsende og formindske rejsetiden til Göteborg. Del etapen ”Göteborg Centralstation” omfatter en bro over E6 i øst, en ny underjordisk station og ca. 2 km forbindende togtunnel, hvoraf en del passerer gennem bjerg.

NCC har entreret CN3 på to forskellige etaper af projektet:

For område 4, der består af 600 m cut- and cover tunnel (designet af Centerlöf & Holmberg), udarbejder CN3 i tæt samarbejde med entreprenøren og designerne et system af præfabrikerede armeringskurve for tunnelen. Kurvene bliver produceret på byggepladsen, hvor CN3 udarbejder en række fixtures for hurtig og effektiv masseproduktion af kurvene. En detaljeret 3D model sikrer en fælles forståelse af de enkelte komponenter og samlerækkefølgen, samt sikrer en effektiv udførelses proces.

For område 5-7, der udgør selve stationsområdet (designet af COWI), har CN3 i tæt samarbejde med entreprenøren, leverandører og designerne udarbejdet armeringskurve for armeringen til slidse murene der omkranser hele stationsområdet. Armeringskurvene er 24 m høje og vejer op til 39 tons, og består af tre eller seks mindre kurve der sammensvejses på pladsen. CN3 har gennem mange iterationer med design holdet og entreprenøren gennemarbejdet udformningen af kurvene, så det dels sikres at euro-normen overholdes og samtidig at betonen kan udstødes og vibreres ordentligt. Løft og placering af disse massive armeringskurve indebærer adskillige logistiske og sikkerhedsmæssige udfordringer. For at imødekomme disse, har CN3 i tæt samarbejdet med design holdet arbejdet på at sikre stivhed og stabilitet under løft, ved at integrere as-built 3D-armeringsmodellen med stabilitetsanalysesoftwaren. Der er foretaget flere simuleringer, og flere datapakker er blevet udvekslet mellem de to software, indtil den rigtige konfiguration af afstivere og løftepunkter er fundet.

REFERENCEDATA
BYGHERRE: Trafikverket
INGENIØR: Centerlöf & Holmberg / COWI
ENTREPRENØR: NCC
FASE: Design og udførelse

YDELSER
Risikoanalyse
Tredjeparts granskning
Avanceret modellering
Projektoptimering
Metode & Value Engineering
4D/5D montageplanlægning
Produktionsdata & Tegninger