Modularisering af krum dobbeltfacade i hjertet af København

Skandinaviska Glassystem udfører dobbeltlags facaden der er det bærende arkitektoniske element i det nye byggeri på hjørnet af Bernstorffsgade og Vesterbrogade. I facaden indbygges en dynamisk solafskærmningsløsning, der er udviklet i samarbejde med Art Andersen.

CN3 har varetaget projektledelse og udvikling af projektet fra skitse til færdigt detaljeret projekt. Opgaven er løst i tæt samarbejde med Skandinaviska Glassystem og er løst ved bl.a. løbende at visualisere forskellige bygningsudsnit i 3D for at skabe det bedste afsæt for udviklingen af bygbare og smukke detaljer.

Facaden er i vid udstrækning bygget ved hjælp af moduler, der gør montagen af den ellers komplekse dobbeltfacade til en strømlinet industrialiseret proces. Modulariseringen af facaden er resultatet af en struktureret geometrisk bearbejdning der sikrer maksimal gentagelseseffekt i den ellers komplekse facade.
Resultatet er en effektiv præfabrikation af moduler samt en nøjagtig montage på pladsen.

REFERENCEDATA
BYGHERRE: Tivoli
ARKITEKT: PEI, FREED, COBB and Partners, Rambøll
ENGINEER: PEI, FREED, COBB and Partners
ENTREPRENØR: Hoffmann
FASE: Design

YDELSER
Value Engineering
Detailprojektering
Projektoptimering
Metode & Value Engineering
4D/5D montageplanlægning