Photo by Rasmus Hjorthøj - COAST Photo by Rasmus Hjorthøj - COAST Photo by Rasmus Hjorthøj - COAST

3D puslespil med 1500 brikker

By og Havn ønskede med udspring i en åben idékonkurrence, at dekorere et offentligt område på kajen af papirøen i Københavns Havn. Fire store Svartbag måger blev valgt som det vindende projekt, til at transformere den tomme kaj til et attraktivt byrum. COBE Arkitekter har haft den styrende rolle ift. realisering af kunstprojektet.

CN3 blev inviteret til at omdanne det konceptuelle design til bygbare konstruktioner og generere produktionsdata til laserskæring af de unikke figurer.

Designet blev optimeret i samarbejde med arkitekten for at opnå en effektiv produktion af de i alt 1500 unikke stykker krydsfinér fordelt på 180 ark krydsfinér. Ved hjælp af et til formålet udviklet computerprogram, blev elementerne dannet direkte fra 3D modellen og nummereret for effektiv udførelse på kajen. Et print på hver brik sikrede at puslespillet ikke kunne samles forkert.
I designet af ribberne sørgede programmet for at minimere materialeforbrug ift. en given minimumsbredde – samtidig med at minimumsoverlæg blev overholdt i alle unikke samlinger.

Med udspring i 3D modellen har CN3 udført statiske analyser af de fire unikke skulpturer. Beregning af tyngdepunkter tværsnitskonstanter blev således baseret på den samme model der anvendtes til produktionsdata for at sikre konsistens mellem den model der blev analyseret og konstruktionen der blev udført.

REFERENCEDATA
BYGHERRE: By og Havn
KUNSTNER: Kåre Skjerning
ARKITEKT: COBE
INGENIØR: CN3
FREMSTILLER: Woodcouture
FASE: Design og udførelse

YDELSER
Value Engineering
Avanceret modellering
Detailprojektering
Computational Engineering
Produktionsdata & Tegninger
Automatisering & Scripting