3D mængdeverificering og konsistenskontrol ifm. licitation

Direktoratet for Kriminalforsorgen har opført sit nye lukkede fængsel på i alt 34.896 m² med plads til ca. 250 indsatte ved Gundslev, Nordfalster som erstatning for det 150 år gamle Vridsløse Statsfængsel. Det nye fængsel har fået 250-300 permanente statslige arbejdspladser og er færdiggjort i 2017.

CN3 blev i forbindelse med licitation indsat af LM Byg til at verificere de i tilbudslisten angivne mængder fra 3D modellen således aftalegrundlaget for opførelsen af råhuset blev korrekt afstemt med bygherren, inden endelig kontrahering. Derudover foretog CN3 ligeledes en gennemgribende granskning af projektets bygbarhed i 3D konstruktionsmodellen, for tidligt at kunne håndtere udfordringer i de valgte løsninger i råhusprojektet og dermed sikre rettidig håndtering af disse udfordringer.

CN3 tages ofte med på råd for at gennemgå projektmaterialet for konsistens og bygbarhed i alle byggeriets faser for både entreprenører og bygherrer. For at skabe mest mulig værdi for projektet, deltager CN3 proaktivt i dialog med de involverede parter for at imødekomme de eventuelle udfordringer som identificeres i forbindelse med en granskning, således projektets samlede risici reduceres betragteligt.

REFERENCEDATA
BYGHERRE: Direktoratet for Kriminalforsorgen
ARKITEKT: C.F. Møller
INGENIØR: Rambøll
ENTREPRENØR: LM Byg
AREAL: 34.896 m²
ANLÆGSSUM: Ca. 1 mia. kr.
FASE: Udførelse

YDELSER
Tredjeparts granskning
Risikoanalyse