Bæredygtig renovering i Københavns nordvestkvarter

Bæredygtighed er på alles læber, og hos CN3 anser vi transformationen af vores eksisterende bygningsmasse som en væsentlig komponent i forhold til at udvikle mere bæredygtige byer.

I renoveringsprojektet Pulse NV spiller vi en aktiv rolle i at transformere en nedslidt kontorejendom i det Københavnske Nordvestkvarter om til tidssvarende studieboliger med attraktive fællesfaciliteter.

Renoveringsprojekter kræver en høj grad af koordinering. De ofte ukendte forudsætninger for projekteringsarbejdet kan betyde store uforudsete udgifter til projektering og udførelse. Gennem en proaktiv rolle som IKT- og projekteringsleder hjælper CN3 projektteamet med at træffe beslutninger på et oplyst, visuelt grundlag.

Dette sikres bl.a. gennem udførelse af virtuelle mockups og en nærværende BIM-drevet projekteringsledelse, der driver projektet taktfast fremad med udgangspunkt i projektets BIM-modeller. Vores VDC-platform Vitus gør det samtidig muligt for projektteamet at arbejde aktivt med projektets data og modeller og derved opnå indsigt i dets grænseflader, risici, byggetakt og kontekst.

For CN3 handler bæredygtighed således ikke kun om materialevalg og isoleringskrav, men i lige så høj grad om at anskueliggøre muligheder for at omdanne det eksisterende og dermed spare tid, materialer og arbejdsgange til gavn for både mennesker og miljø.

REFERENCEDATA
BYGHERRE: Park Street Nordicom
ENTREPRENØR: Rasmus Friis A/S
ARKITEKT: Panum & Kappel
KONSTRUKTIONSINGENIØR: AB Clausen A/S
MEP-INGENIØR: Danish Energy Management

YDELSER
IKT og Design Management
Digitalisering BIM og VDC