Photo by Marianne Levison Landskab Photo by Marianne Levison Landskab

Psykiatrisk Center Ballerup – PCB

Med baggrund i årelang erfaring med BIM-kvalitetssikring og granskning, har CN3 for Region Hovedstaden, arbejdet med en række konkrete IKT-ydelser på projektet Psykiatrisk Center Ballerup. Heriblandt kvalitetssikring af aftaledokumenter, arbejdsmetoder, konsistens- og kollisionskontrol, samt mængdeverificering. Projektet omfatter 1.650 m² behandlingsfaciliteter og er projekteret af Alex Poulsen Arkitekter og NIRAS.

Bygherren har i henhold til IKT bekendtgørelsen, igennem hele projekteringsforløbet stillet høje krav til en BIM-baseret arbejdsmetode hos de projekterende, bl.a. for en øget koordinering mellem fagene og en struktureret database over bygningsdele. Derudover har BIM-modellerne efter endt projektering dannet grundlag for tilbudsgivningen ifm. ”udbud med mængder”.

Her har CN3 som uvildig rådgiver ifm. faseskift og udbud leveret IKT-teknisk bygherrerådgivning i form af kvalitetssikring og granskning af både IKT-dokumentation og de projekterendes BIM-modeller. Bygherre har imellem hver fase modtaget skriftlig afrapportering som et kvalificeret beslutningsgrundlag til det videre forløb.

REFERENCEDATA
BYGHERRE: Region Hovedstaden
ARKITEKT: Alex Poulsen Arkitekter
INGENIØR: NIRAS
AREAL: 1.650 m²
ANLÆGSSUM: 37 mio. DKK
FASE: Alle faseskift

YDELSER
Tredjeparts granskning
IKT-ledelse