Illustration by Huddinge Kommun - Sweden

Produktiv byggeproces af gang- og cykelbro i Kungens Kurva – Skärholmen

Trafikverket opfører en ny gang- og cykelbro mellem Månskärsvägen i Kungens kurva og Skärholmsvägen i Stockholm by. Forbindelsen bliver et vigtigt bindeled mellem de to kommuner og bydele, der ligger adskilt af E4/E20, og samtidig kommer broen til at føre fjernvarmerør over motorvejen.

I forbindelse med entreprisen har Trafikverket stillet krav om udarbejdelse af 3D modeller for alle beton- og stålkonstruktioner for at lette den videre koordinering, bl.a. med design af fjernvarmerørsgennemføringen. CN3 har i tæt samarbejde med rådgiveren, Centerlöf & Holmberg, udarbejdet en LOD 400 model for alle beton- og stålkonstruktioner. Ydermere er der for det nordlige landfæste i forbindelse med udførselsfasen modelleret en LOD 500 produktionsmodel indeholdende al armering og indstøbningsdele, hvorfra klippe- og bukkelister er genereret. Ved at basere produktionsdata til armeringen på en gennemarbejdet 3D produktionsmodel, opnås et 100% bygbart grundlag og en produktiv byggeproces. Samtidig kan fejlkilder og spild reduceres til et minimum i forbindelse med produktionen, ved at anvende et fuldt digitalt produktionsgrundlag.

REFERENCEDATA
BYGHERRE: Trafikverket
INGENIØR: Centerlöf & Holmberg
ENTREPRENØR: PEAB
FASE: Design og udførelse

YDELSER
Avanceret modellering
Produktionsdata & Tegninger