Digitale mængdeberegninger baseret på droneoverflyvninger

Ny Retspsykiatri Sct. Hans i Roskilde omfatter nye og moderne faciliteter på godt 21.000 m² til patienter, besøgende og personale i den psykiatriske sektor. Byggeriet, som ligger tæt ved Roskilde fjord er projekteret af et totalrådgiverteam med KHR Architecture i spidsen og er opført i 16 fagentrepriser.

CN3 blev entreret af LM Byg (råhus) og underentreprenør ROP (jordarbejder), til at udføre detaljerede mængdeberegninger på jordarbejdet, forud for, og under udførelsen. Modelleringer og beregninger som CN3 leverede, skulle bruges til at sammenholde aktuelle mængder og udbudsmængder for at sikre det korrekte grundlag for fagentreprisen.

Til leverancen blev der brugt state-of-the-art 3D modellerings værktøjer til at skabe et digitalt grundlag for mængdeberegningerne tilhørende både afgravning og påfyld under udførelsen.

Grundlaget for 3D modellen var, sammen med en bygningsmodel, en digital terrænfil over byggepladsen. Denne blev skabt via droneoverflyvninger og udført inden byggeriets opstart. Med information om de eksisterende forhold for byggegrunden var det muligt at lave en præcis modellering af jordarbejdet indeholdende udgravning til byggegruber, fundamenter, ledningsarbejder m.v. Der har været fokus på at afspejle praktiske metoder for udgravninger ved at implementere en række teoretiske udgravningsteknikker for bl.a. udgravningsdybder og skråningsanlæg.

Data for de digitale udgravninger blev samlet i en rapport, med henblik på at visualisere den pågældende data med illustrationer fra modellen, samt dokumentation af de teoretiske forudsætninger. Denne dokumentation har hjulpet entreprenøren til at få et teoretisk overblik over det udførte arbejde i forskellige faser af udgravningerne.

REFERENCEDATA
BYGHERRE: Region Hovedstadens Psykiatri
TOTALRÅDGIVER: KHR Architecture
ENTREPRENØR: LM Byg m.fl.

YDELSER
Tredjeparts granskning
Digital byggeledelse
Avanceret modellering
Automatiseret fremstilling