Niels_Bohr_Bygningen_ICT_Management_1 Photo by Dragør Luftfoto Niels_Bohr_Bygningen_ICT_Management_2 Photo by Dragør Luftfoto Niels_Bohr_Bygningen_ICT_Management_3 Niels_Bohr_Bygningen_ICT_Management_4 Niels_Bohr_Bygningen_ICT_Management_5 Niels_Bohr_Bygningen_ICT_Management_5

IKT ledelse og komplet 3D produktionsmodel for komplekse konstruktioner

IKT ledelse er første skridt til en god byggeprocess. Et godt overblik over hvilket ansvar, hvilke leverancer der er og hvornår disse skal indfries skaber et solidt grundlag for hele projektet. CN3 lavede præcis denne analyse for Per Aarsleff, så det stod klart hvilke grænsefalder og leverancer der skal håndteres i løbet af projektet, og hvem der han ansvaret for at dette gøres. En del af analysen er også at gå i dybden med det tekniske aspekt; i hvilke fil-formater design kan forventes modtaget i, samt i hvilken detaljereingsgrad og fil format egne modeller håndteres i, samt om de specifikke IKT krav er overholdt.

På komplekse in-situ beton konstruktioner er det en fordel at have fuldt ud styr på geometri og armeringsdesignet inden arbejdet på den givne konstruktion er igang på byggepladsen. Der er blevet udarbejdet klippe- og bukkelister for in-situ kerner og trapper, med fokus på bygbarhed.

Dette er gjort ved at inddrage plads-ingeniøren og formanden på pladsen, hvad deres preference for arbejdsmetoder er, samt hvad der med tidsplanen i mente giver mening for projektet generelt. På dette projekt har der været gjort brug af armeringsnet – dette har medført at der har været fokus på både håndtering af disse net på byggepladsen, men også at optimere armeringsmængden og derved se på at minimere den mængde armering som der bliver brugt på forankring og stød.

For at udnytte det ingeniørarbejde der bliver lagt i at gøre armeringen bygbar i 3D modellen, bliver  arbejdstegninger udarbejdet direkte på baggrund af 3D modellen. På denne måde sikres konsistens, samt  at den bygbare løsning kommer ud dér hvor det har den største værdi; nemlig helt ude på byggepladsen hvor armeringen samles.

REFERENCEDATA
BYGHERRE: Bygningsstyrelsen
ARKITEKT: Christensen & Co.
INGENIØR: Rambøll
ENTREPRENØR: Per Aarsleff
FASE: Udførelse

YDELSER
Projektoptimering
Metode & Value Engineering
4D/5D montageplanlægning
Produktionsdata & tegninger