Første skridt mod højere digitaliseringsniveau og LER compliance

Digitalisering bliver en større og større del af virksomheders forretningsstrategier når konkurrenceevenen skal forbedres og markedskrav skal indfries. I 2018 vedtog Metroselskabet en digitaliseringsstrategi for organisationen som skal bringe dem i front af den digitale udvikling i Danmark. Digitaliseringsstrategien omfatter i stor grad Metroselskabets bygherrefunktion, infrastrukturplanlægning og driftsopgaver. Målsætningen for strategien er at opnå en generel digital udvikling af selskabet.

Metroselskabet indgik aftale med CN3 om at udarbejde en business case og plan for hvordan hele virksomheden kunne løftes til et højere BIM-niveau for at kunne matche de førende aktører i branchen, herunder at kunne leve op til den nye LER-lovgivning inden 2023.

Vel vidende at deres nuværende såvel som fremtidige forretningsbehov, både i forhold til nyanlæg, drift og administration skulle indtænkes, gennemførte CN3 i samarbejde med KPMG en omfattende analyse af hele organisationen. Baseret på et framework der definerer BIM-modenhed sammenholdt med AS-IS analyse og TO-BE analyse med tilhørende økonomi, kunne konkrete indsatser for softwareløsninger, processer, uddannelse og pilotprojekter defineres.

Metroselskabet har med denne analyse fået kravspecifikation til udbud og køreplanen for deres rejse mod et højere BIM modenhedsniveau og LER compliance inden 2023.