Cut-and-cover tunnel i Gøteborg, Sverige

Marieholmstunnelen er ny 500 meter lang vejtunnel, der skal forbinde Gøteborg by til øen Hissingen, og dermed aflaste den eksisterende Tingstadstunneln.

For entreprenøren Züblin, har CN3 i udførelsesfasen udarbejdet en detaljeret 3D-model af geometrien af den komplekse cut-and-cover del af tunnelen. Den buede cut-and-cover del er ca. 32 meter bred og 10 meter høj, og følger en krum linjeføring, der munder ud i flere retninger.

Gennem udarbejdelsen af en virtuel, bygbar 3D-model på baggrund af 2D-tegninger, har CN3 løst en række tekniske udfordringer, hvilket sparer entreprenøren både tid og ressourcer i udførelsesfasen på byggepladsen. Den detaljerede model dannede derudover grundlag for digital fabrikation af armering samt klippe-og-bukke lister.

Det mest komplekse stykke af cut-and-cover tunnellen var den vestlige åbning, som har et dobbeltkrumt tag. Armeringer skulle følge den krumme geometri, og samtidig være velkoordineret og bygbar på byggepladsen. Løsningen, som CN3 udviklede, reducerede antallet af unikke armeringsjern og dermed de samlede omkostninger for entreprenøren.

For at sikre optimalt samarbejde og informationsdeling mellem de mange parter i projekteringsprocessen, udarbejdede CN3 et effektivt kommunikations-workflow.

Mariehlomstunnel-projektet understreger vigtigheden af at evaluere den komplekse geometri forud for udførelsen, og dermed minimere ressourcespild og maximere værdien i byggeriet.

REFERENCEDATA
BYGHERRE: Trafikverket
INGENIØR: Arup
ENTREPRENØR: Züblin
FASE: Design og udførelse

YDELSER
Avanceret modellering
Detailprojektering