Cut-and-cover tunnel i Göteborg, Sverige

En del af motorvej E45, mellem Lilla Bommen og Marieholm i Gøteborg, bliver sænket for at tilpasse motorvejen til et større byudviklingsprojekt. Vejen sænkes ca. 6 m langs en strækning på 800 m, hvoraf halvdelen af vejafsnittet vil blive overdækket, hvilket resulterer i en ny tunnel. Tunnelen er udstyret med til- og frakørselsramper, samt en underjordisk teknikbygning, og danner samtidig fundament for tre højhuse der opføres oven på tunneltaget.

PEAB har involveret CN3 til at optimere udførelsen af de mere end 42.000 m3 beton og knap 6000 tons armering vha. 3D produktionsmodeller. I tæt samarbejde med entreprenøren har CN3 udviklet et system af præfabrikerede armeringskurve i vores 3D platform. Grundet armeringslayoutet for de hårdt belastede vægge, har en ensidet montage af armeringen ikke været mulig. For at imødekomme dette, har CN3 designet et montage-ramme system, hvor armeringskurvene for væggene kan monteres fritstående, uden monteret støbeform. Denne industrialisering af armeringsdesign og -montage har medført en væsentlig reduktion i montagetiden – og dermed omkostninger.

Fra den højt detaljerede produktionsmodel har CN3 ydermere leveret komplette datasæt for afsætning af alle konstruktionsdele, hvilket har reduceret landmålernes forberedelsestid forud for afsætning markant, ikke mindst for de komplekse dele af tunnelen. Fra produktionsmodellen holdes en komplet mængdeoversigt opdateret, hvor bestillinger håndteres, stader registreres og afregning med underentreprenører afstemmes.

REFERENCEDATA
BYGHERRE: Trafikverket
INGENIØR: Centerlöf & Holmberg
ENTREPRENØR: PEAB
FASE: Design og udførelse

YDELSER
Tredjeparts granskning
Digital projekterings- og projektledelse
Avanceret modellering
Metode & Value Engineering
4D/5D montageplanlægning
Produktionsdata & Tegninger