Opgradering af faciliteter på Marinebiologisk Laboratorium

Marinebiologisk Laboratorium, beliggende på Strandpromenaden 5, 3000 Helsingør, består af to bygninger, der er udvidet i takt med laboratoriets vækst op igennem 60’erne. Oprindeligt er kontorer og laboratorier blandet i de to bygninger, fremefter bliver det opdelt, således at laboratorier og kontorer ligger for sig, og teknik til laboratorier kan samles i et nyt teknikhus på taget.

Store dele af huset er ikke istandsat siden husets oprindelse og dermed ikke tidssvarende.

En stor del af opgaven omhandler opgradering af de eksisterende laboratorier. Hvert enkelt laboratorium er nøje tilpasset til specifikke krav og behov. Alle laboratorier og kursussale opgraderes til at kunne GMO1 klassificeres.

I forbindelse med ombygningen etableres handicapadgang til et eksisterende auditorium, og der etableres handicaptoiletter både i forbindelse med laboratorierne og Øresundsakvariet.

Byggeprogrammet er udarbejdet i tæt samarbejde med bygherre og specielt brugere på stedet.

Hovedprojektet projekteres i 3D i henhold til IKT bekendtgørelsen. 3D digitaliseringen af de eksisterende bygninger, er gennemført som laseropmåling – af alle synlige bygningsdele. Bygningen er herefter modelleret i 3d, med de relevante objektdata i henhold til IKT-aftalen.

Der er ved modelleringen lagt vægt på mængdeudtræk i forbindelse med udbud.

REFERENCEDATA
BYGHERRE: Bygningsstyrelsen
ARKITEKT: Rørbæk og Møller Arkitekter
AREAL: 1100 m²
ANLÆGSSUM: 21 mio. DKK
FASE: Drift

YDELSER
3D-modellering
Informationsniveau 2-3
Konsistenskontrol
Metadata på objektniveau
Klassifikation på objektniveau
Database for mængdehåndtering
Analyse og simulering