Fuldt afklaret bygbart grundlag inden opstart

I forbindelse med Banedanmarks opførelse af to jernbanebroer og tre støttevægge på strækningen København-Ringsted, har entreprenøren, Arkil A/S, entreret CN3 til at udføre klip-&-bukke lister på baggrund af 3D produktionsmodeller. Ved at basere produktionsdata til armering på gennemarbejdede 3D modeller opnås et 100% bygbart grundlag og en produktiv byggeproces.

3D modellerne udføres på baggrund af 2D armeringstegninger og 3D geometrimodeller fra udbudsprojektet. På grund af broernes høje geometriske kompleksitet, særligt i knudepunkterne, har arbejdet med at udforme 3D modellerne rejst en række spørgsmål til designteamet. Ved at afklare disse spørgsmål i den virtuelle model i stedet for på pladsen, kan broen bygges på baggrund af et velkoordineret og bygbart grundlag. Det reducerer antallet af tekniske forespørgsler i udførelsesfasen og minimerer ventetid på pladsen.

3D produktionsmodellen er blevet anvendt til at levere et fuldt digitalt produktionsgrundlag for al armering. Ved at lave CNC klip-&-buk reduceres spild til et minimum.

Broens armering er blevet inddelt i sektioner som samles til præfabrikerede armeringsbure off-site. I samarbejde med entreprenøren og producenten aftales den optimale størrelse og udformning af armeringsburene ift. kravene på det enkelte projekt. CN3 har leveret detaljerede arbejdstegninger for alt beton- og armeringsarbejde. Tegningerne er produceret direkte fra den bygbare 3D model, og er derved et fuldt koordineret grundlag for en effektiv produktion på pladsen.

REFERENCEDATA
BYGHERRE: Banedanmark
INGENIØR: Grontmij
ENTREPRENØR: Arkil
FASE: Design og udførelse

YDELSER
3D produktionsmodel
Design review
Mængdeberegning
Kollisionskontol
Præfabrikation af armeringskurver
CNC klip-&-buk
Arbejdstegninger for armering