Industrialisering af armeringsleverancer

Banedanmark anlægger i perioden 2014 – 2016 en ny, dobbeltsporet jernbane mellem København og Ringsted via Køge. Entreprisen TP30, strækningen mellem Winthersmindevej og Vallensbæk Sø, udgør en vanskelig passage henover Motorring 4. Til denne entreprise har entreprenøren, CG Jensen, kontraheret CN3 til at udføre en række rådgivningsydelser.

En stram tidsplan og svære logistiske forhold nødvendiggjorde detaljeret planlægning forud for udførelsen på byggepladsen. CN3’s ydelser har muliggjort optimering af byggeprocessen gennem modellering og industrialisering.

CN3 har vurderet og optimeret det foreliggende design for alle betonbygværker, gennem udarbejdelsen af en detaljeret BIM-model, indeholdende betongeometri, armering, indstøbningsdele og midlertidige konstruktioner. Denne produktionsmodel muliggjorde en detaljeret analyse af samlemetoder, materialevægt og relevante dimensioner for svejste armeringskurve samt en løbende evaluering i 5D af økonomiske konsekvenser ved konkrete designvalg.

Samme detaljerede produktionsmodel muliggjorde en høj grad af præfabrikation idet de mange svejste armeringskurve kunne produceres direkte ved anvendelse af BIM-modellen på fabrikken. Som supplement leverede CN3 samleanvisninger for de sektioner der blev leveret svejst til byggepladsen og som løbende skulle samles med traditionel klippet og bukket armering.

I tæt samarbejde med entreprenør og armeringsproducent, lykkedes det at præfabrikere op mod 75% armeringsløsningerne. Denne industrialisering medførte en betydelig produktivitetsforbedring, da størstedelen af armeringsmodulerne blev færdigsvejst off-site under kontrollerede forhold samtidig med at den øvrige forberedelse kunne finde sted på byggepladsen.

REFERENCEDATA
BYGHERRE: Banedanmark
INGENIØR: ISC
ENTREPRENØR: CG Jensen
FASE: Design og udførelse

YDELSER
3D produktionsmodel
Design review
Mængdeberegning
Kollisionskontrol
Præfabrikation af armeringskurve
CNC klip-&-buk
Arbejdstegninger for armering