4D krav i tilbudsfasen

I perioden 2017 – 2018 gennemføres en ombygning og fornyelse af eksisterende spor og sporskifter på banestrækningen mellem Klampenborg og Helsingør. Logistikken i forbindelse med udskiftningen af sporskifterne er et fokuspunkt, da rækkefølgen hvorpå sporskifterne udskiftes har betydning for de skinnekørende maskiner. De forskellige stationer langs strækningen har stor varians i antallet af sporskifter, med Helsingør som den mest komplekse med 23 sporskifter.

For at imødekomme at logistikken håndteres effektivt af de bydende, har Banedanmark som en del af udbudsbetingelserne stillet krav om, at der som en del af tilbuddet udarbejdes en 4D simulering af arbejderne for en af de mindre komplekse stationer.

Entreprenøren Strukton Rail A/S har entreret CN3 til at udføre visualiseringer af en 4D simulering for Skodsborg station, for at imødekomme kravene i udbudsbetingelserne. En terrænmodel af banetracéet, primært opbygget med basis i modelfiler fra udbudsmaterialet, dannede basis for en række visualiseringer hvor arbejdsgange og tidslinje blev indarbejdet I tæt samarbejde med tilbudsholdet.

REFERENCEDATA
BYGHERRE: Banedanmark
ENTREPRENØR: Strukton Rail, MJE
FASE: Tilbud

YDELSER
Risikoanalyse
Projektstrategi & Tilbud