Kirk Kapital VDC tools 2 Illustration by Studio Olafur Eliasson Kirk Kapital VDC tools 1 Photo by Kirk Property Kirk Kapital VDC tools 3 Kirk Kapital VDC tools 4

Digital produktion og VDC værktøjer sikrer effektiv udførelse af et kunstværk på 8000m²

Ved opførelsen af KIRK KAPITAL´s nye hovedkontor i Vejle, tegnet af Studio Olafur Eliasson, har CN3 leveret en række Virtual Design & Construction (VDC) ydelser for projektets hovedentreprenør.

CN3 har igennem en omfattende value-engineering proces analyseret bygningens komplicerede geometri og udarbejdet en detaljeret fabrikationsmodel. I gennem processen er der udarbejdet geometriske principper med retlinede flader og parametri, som har sikret entydige produktionsmetoder såvel virtuelt som fysisk.

Bygningens bærende konstruktion af in-situ beton er optimeret for at opnå en effektiv udførelsesmetode for de krumme betonflader. Eksempelvis er der introduceret kumme præfabrikerede betonelementer for ikke-bærende vægge med en geometri der muliggør genbrug af formsystemer og dermed et systematiseret udførelses-flow.

Ud fra den højt detaljerede geometriske 3D-model af betonkonstruktionerne er der udarbejdet en 3D model af armeringen for at kunne gennemføre digital specifikation og fabrikation af 1355 tons kompliceret armering. Herigennem er bygbarhed sikret og designet overleveret i 3D for anvendelse på byggepladsen.

Med afsæt i den samlede produktionsmodel har CN3 analyseret forskellige produktionsmetoder for de unikke formsystemer, endeskot mv. for at sikre en effektiv udførelse. CN3 har samtidig bearbejdet overflademodellen for samtlige murværksflader for at sikre konsistens mod konstruktionsmodellen. Yderligere anvendes modellen til at udarbejde principper for formsystemer og skabeloner for udførelse af murværksarbejder.

CN3´s konsistente produktionsmodel anvendes af øvrige aktører på projektet som grundlag for produktion af formsystemer der produceres ved datainput fra 3D modellen. Dertil anvendes modellen som grundlag for afsætning og kontrolmåling. Modellen er det konstruktive omdrejningspunkt på projektet og anvendes tilmed til grænsefladekoordinering for de krumme glaspartier, murværksarbejder, ventilation mv. VDC værktøjerne har sikret et ens grundlag og styrket kommunikationen mellem alle aktører.

REFERENCEDATA
BYGHERRE: Kirk Property
ARKITEKT: Studio Olafur Eliasson
INGENIØR: COWI
ENTREPRENØR: Jorton
FASE: Design og udførelse

YDELSER
Digital projekterings- og projektledelse
Avanceret modellering
Projektoptimering
Metode & Value Engineering
4D/5D montageplanlægning
Produktionsdata & tegninger