Projekbeskrivelse

Illustration by COBE Illustration by COBE Illustration by COBE Illustration by COBE

Cykelparkering under 40 m´s betonkupler på Amager

Karen Blixens Plads (tidligere benævnt KUA Universitetstorv) udgør et areal på ca. 22.400 m² som forbinder området mellem Københavns Universitet, Amager (Søndre Campus) og Det Humanistiske Fakultetsbibliotek med de grønne arealer på Amager Fælled. Pladsen bliver en af de største offentlige pladser i København, og skal ud over at fungere som nyt byrum og mødested for universitetets studerende også rumme over 2000 cykelparkeringspladser.

CN3 vandt arkitektkonkurrencen sammen med arkitektfirmaet COBE. Pladsen forbinder ved en gradvis overgang universitetet i nord med Amager Fælled i syd og fungerer derfor både som plads og park i ét. For at integrere de mange cykelparkeringspladser i projektets bakkede landskab er parkeringspladserne placeret i nedsænkede cykelbede, såvel som inde i bakkerne, der buler op under belægningen.

Projektets mest markante og mest komplicerede element er de tre cykelbakker, der udføres som in situ betonskaller med en spændvidde på 40 m understøttet af efterspændte ringbjælker. CN3 har i konkurrencefasen gennemført konceptudvikling og statiske beregninger og beskrivelser af skallernes udformning og produktion. I projektfasen har CN3 udført for- og hovedprojekt på betonkonstruktionerne for cykelbakkerne med ydelserne; 3D-projektering af betonskaller, tegninger og arbejdsbeskrivelser.

REFERENCEDATA
BYGHERRE: Bygningsstyrelsen
ARKITEKT: COBE Arkitekter
INGENIØR: CN3, EKJ
FASE: Konkurrence og projektering

YDELSER
Avanceret modellering
Detailprojektering