Projekbeskrivelse

Illustration by DISSING+WEITLING Illustration by DISSING+WEITLING

Udførelse i komplicerede omgivelser

Götaälvbroen fra 1939 udgør et centralt trafikalt knudepunkt i Göteborg by. Ved siden af den eksisterende klapbro opføres en ny hejsebro, Hisingsbroen. Den eksisterende bro skal demonteres etapevis, som bil- og sporvognstrafikken flyttes over til den nye bro. Den firsporede motorvej E45, der krydser gennem linjeføringerne for begge broer, skal holdes åben under hele byggeperioden, ligesom knudepunktet ved Göteborg Centralstation må holdes farbart. Dette gør selve trafikomlægningen til en kompliceret og central del af projektet.

Konsortiet ledet af NCC Infrastructure har entreret CN3 til at levere VDC ydelser i forbindelse med tilbuddet på totalentreprisen. Der gennemføres designkoordinering på 4D-platformen og der leveres 3D-materiale til metodebeskrivelserne, så de fremhæver de unikke udførelsesmetoder der vælges. Ydelserne skal ligeledes styrke tilbuddet inden for risikovurdering. CN3 har udarbejdet en fuld LOD 200 model af terræn, klippeniveau, havbund, eksisterende og nye konstruktioner i en komplet byrumsmodel.

REFERENCEDATA
BYGHERRE: Göteborgs Stad
INGENIØR: COWI, Arup, Centerlöf & Holmberg
ENTREPRENØR: NCC
ANLÆGSSUM: SEK 2,4 mia.
FASE: Tilbud

YDELSER
Risikoanalyse
Projektstrategi & Tilbud