Slide Photo by Munck Gruppen Photo by Vordingborg Havn Slide Photo by Munck Gruppen

Fuldt gransket og bygbart projekt før produktionsstart

Vordingborg Havn øger kapaciteten af den eksisterende vesthavn med et nyt kajanlæg og et nyt større og dybere havnebassin. Dette vil bringe havnen op blandt de største på Sjælland, og skibe på op til 200 m vil kunne anløbe havnen. Samtidig kommer havnen til at fungere som udskibningssted for arbejderne på den nye Storstrømsbro.

Den vindende entreprenør, Munck Havne & Anlæg, har entreret CN3 til at udføre mængdeverificering for samtlige træ-, stål-, og betonkonstruktioner, samt for uddybnings- og opfyldningsarbejdet. En komplet produktionsmodel LOD400-500, udviklet af CN3, har dannet grundlag for en grundig granskning og afklaring af designet forud for produktionen – og dermed sikret projektets bygbarhed.

Samtidig har modellen dannet grundlag for produktionstegninger for de mere komplicerede ståldele og beton, herunder klippe- og bukkelister, samt specificering af armeringskurve. Modellen har yderligere været anvendt til at generere afsætningsdata, samt behandle og analysere as-built indmålinger op imod ikke udførte konstruktioner og grænseflader.

REFERENCEDATA
BYGHERRE: Vordingborg Havn
INGENIØR: M. S. Rosbæk
ENTREPRENØR: Munck Havne & Anlæg
AREAL: 46.000 m2 kaj og baglandsareal
FASE: Udførelse

YDELSER
Tredjeparts granskning
Digital projekterings- og projektledelse
Avanceret modellering
Projektoptimering
Metode & Value Engineering
Produktionsdata & Tegninger