Geometrisk afklaring før udførsel

Banedanmark konstruerede fire nye broer (del 1) til elektrificering af jernbanelinjen Køge Nord-Næstved. Projektet bestod af fire geometrisk udfordrende brodæk. CN3 løste de geometriske udfordringer med geometrisk afklaring, herunder opsætning af data baseret på 3D-produktionsmodeller. Desuden udførte CN3 klip- og bbukkelister samt arbejdstegninger til armering. CN3 leverede et 100% bygbart grundlag og sikrede en produktiv byggeproces ved at basere produktionsdata til armeringen og afsætningsdata på de detaljerede 3D-modeller.

3D-modeller udføres på baggrund af 2D-geometri og armeringstegninger fra udbudsprojektet. På grund af brodækkenes forholdsvis høje geometriske kompleksitet rejste 3D-modellerne flere spørgsmål til designteamet. Ved at afklare disse spørgsmål i den virtuelle model i stedet for på byggepladsen, kunne Banedanmark bygge broerne på et velkoordineret og bygbart grundlag. Dette reducerede antallet af tekniske forespørgsler i udførelsesfasen og eliminerede ventetiden på byggepladsen. CN3 reducerede spild og potentielle fejlkilder til et minimum ved at udtrække CNC klip & buk fra modellen.

3D produktionsmodellerne er blevet anvendt til at levere et fuldt digitalt produktionsgrundlag for armeringen, og ved at udtrække CNC klip & buk reduceres spildet og potentielle fejlkilder til et minimum.

CN3 leverede detaljerede arbejdstegninger for armeringsarbejdet på brodækkene. Tegningerne er produceret direkte fra den bygbare 3D model, og sikrede derved fuld overensstemmelse mellem den viste og den leverede armering.

Afsætningsdata og grundlag for produktion af spær er ligeledes udarbejdet med afsæt i 3D modellen, hvilket sikrer en overordnet konsistens gennem hele udførselsfasen.

REFERENCEDATA
BYGHERRE: Banedanmark
INGENIØR: COWI
ENTREPRENØR: Aarsleff
FASE: Design og udførelse

YDELSER
Avanceret modellering
Produktionsdata & Tegninger