Design- og systemudvikling for digital fabrikation

CREE Denmark udfører byggerier i et østrigsk byggesystem, CREE, der benytter en kombination af limtræ og beton i præfabrikerede facade- og dækmoduler. Systemet tillader en hurtig opførelse og lukning af huset og et meget lavere CO2-aftryk end f.eks. betonbyggeri.

CN3 har på et konkret projekt, bistået med udvikling af designet fra skitse til hovedprojekt. Gennem en holistisk designproces, der tilgodeså en optimering af byggesystemet og dets komponenter, udarbejdede vi en detaljeret 3D produktionsmodel, som danner grundlag for digital fabrikation af bygningens elementer.

Modellen er løbende blevet brugt til 3D visualiseringer og til udarbejdelse af tegninger til myndighedsprojektet, og er således et cutting-edge eksempel på nedbrydning af traditionelle faggrænser og arbejde på tværs af værdikæden, der skaber værdi for bygherre gennem et velplanlagt og gennemdesignet byggeri.

REFERENCEDATA
BYGHERRE: Kollekollevej ApS
ARKITEKT: Tue Elskaer
INGENIØR: MOE / CN3
ENTREPRENØR: CREE Denmark
FASE: Projektering

YDELSER
Projektstrategi & Tilbud
IKT-ledelse
Innovative projektmodeller
Detailprojektering
Metode & Value Engineering