Kompleks anlægsproces, håndgribeliggjort med 3D visualisering af faseplan

Københavns Lufthavn udvider den eksisterende Terminal 2 mod air side, med 4000 m² shopping og flowareal. Under udvidelsen skal lufthavnen opretholde den daglige drift, hvilket sætter specielle krav til procesplanlægningen af bygge- og anlægsarbejdet.

For at imødekomme disse omstændigheder ønskede Aarsleff en visualisering af faseplanen i forbindelse med deres tilbud på totalentreprisen. CN3 modellerede eksisterende bygninger, den kommende tilbygning, og byggeplads på baggrund af originalt tegningsmateriale, foreliggende projektmateriale og mange års praktisk erfaring inden for bygge- og anlægsarbejde.

På dette grundlag producerede vi en troværdig og let aflæselig 3D visualisering af den foreliggende faseplan.

REFERENCEDATA
BYGHERRE: Københavns Lufthavne
ARKITEKT: Holm og Grut
ENTREPRENØR: Aarsleff
FASE: Tilbud

YDELSER
Avanceret modellering
4D/5D montageplanlægning