Tættere samarbejde i udførelsen ved brug af BIM

Copenhagen International School er et stort skolebyggeri i Nordhavn på 25.000m2 og er blevet til ved et målrettet fokus på anvendelse af BIM-modeller i udførelsesfasen. Projektet er udført af fire storentreprenører og CN3 har varetaget den løbende koordinering og visualisering af rådgivers og entreprenørers fagmodeller. Resultatet var en mere transparent byggeproces og et styrket samarbejde mellem projektets mange aktører, samt en øget fleksibilitet til at ændre entrepriseformer.

Den samlede BIM-model blev anvendt til mængdeudtræk til de mange fagentrepriser på projektet, samtidig med at fagmodellerne løbende blev brugt til at give præcise øjebliksbilleder af projektets stade og fremdrift. Ved at koble modellen til tid og økonomi har bygherre og entreprenør således fået et unikt overblik og mulighed for strammere styring af tidsplan og budget – og ikke mindst minimering af risici.

CN3’s ugentlige opdatering af projektets samlede BIM-model, med 202.150 digitale objekter, skabte løbende et unikt overblik og beslutningsgrundlag for projektets aktører. Samtidig sikrede den, at kritiske grænseflader kunne håndteres og planlægges grundigere og at fejl kunne minimeres i udførelsen.
De mere komplekse konstruktioner og knudepunkter blev synliggjort og optimerede, ved først at bygge projektet virtuelt i samarbejde mellem de implicerede aktører – og BIM-modellen har i dette tværfaglige arbejde fungeret som det naturlige omdrejningspunkt for beslutningstagerne.

En række systemleverancer og bygningsdele blev specificeret ud fra BIM-modellen og danner samtidigt grundlag for den 6D model der overdrages til bygherre.