Øgede produktionsrater gennem VDC implementering

Tid, økonomi og kvalitets trekanten er blevet forbedret signifikant gennem en grundig value engineering proces, som gør brug af Virtual Design & Construction paradigmet. Entreprenørerne er tvunget til at kigge efter optimeringer af deres produktion på byggepladsen for at forbedre tid og økonomi. Igennem VDC og value engineering kan dette mål opnås. Dette er igen tilfældet på denne 750m beton jernbanetunnel med grænseflader til eksisterende bro og tunnel.

Endvidere blev risikoforhold, der kan føre til forsinkelser i produktionen på byggepladsen adresseret og håndteret i et tidligt stadie i projektet. Entreprenørens metode- og pladsingeniører samt hovedrådgiveren arbejdede tæt sammen omkring CN3’s 3D platform til at udvikle et system af præfabrikerede armeringskurve. Kurvene bliver produceret på og uden for byggepladsen, for at minimere risici, og en detaljeret 3D model sikrer en fælles forståelse af de enkelte komponenter samt en effektiv design og udførelses proces. En fuld integration af logistikken omhandlende armeringen fra 3D modellen, til producenten til produktion af armeringskurvene er blevet udført på dette projekt. Her styrer deltagerne flowet gennem en platform udviklet af CN3. Plads ingeniørerne modtager relevante data og 3D-modeller på iPads, der bliver benyttet i selve produktionen på byggepladsen.

REFERENCEDATA
BYGHERRE: Stockholm City
INGENIØR: Centerlöf & Holmberg
ENTREPRENØR: Züblin & STRABAG
FASE: Design og udførelse

YDELSER
Digital byggeledelse
Value engineering
Avanceret modellering
Produktionsforberedelse og optimering
Præfab planlægning