Perspektiver i agile, interaktive og fleksible datamiljøer

Techvirksomhedernes marketingafdelinger har længe kommunikeret de samarbejdsmæssige fordele ved et fællesdatamiljø i byggeriet. Sandheden er, at de fleste byggevirksomheder er begrænsede i deres datatolkning og hverken i stand til at udnytte og formidle fordelene internt eller over for kunder og samarbejdspartnere. Samtidig er det virksomhedernes oplevelse, at databaseret digitalt design føles afkoblet fra deres praktiske virkelighed.

Hos CN3 tror vi på agile, interaktive og fleksible datamiljøer drevet af formål, branchekendskab og realtidsdatavisualisering på projekter. Beslutninger bør ikke blindt baseres på data og en overflod af information, men styres af tydelige formål og en underliggende logik. Faktum er da også, at en digital transformation af byggeriet ville være umulig og svær at kommunikere uden datavisualisering i 3D-miljøer i sammenhæng med diagrammatiske analyser og -fortolkninger.

Vores tilgang er derfor at skabe en bedre integration mellem analoge og digitale arbejdsprocesser gennem vores egen platform Vitus, hvor forskellige domæner sammenkobles, og hvor logik, fleksibilitet og visualiseringer hjælper til at kommunikere og distribuere indsigter, skabe overblik, reducere spild og optimere samarbejdet.

Perspektiverne i effektivt at oversætte struktureret data til konkrete og informerede beslutninger med stor effekt rækker langt ud over byggeriet selv, og vi glæder os derfor over den tillid, vores kunder viser os, når vi sammen bygger fremtidens teknologi og skaber fundamentet for brug af disruptive teknologier som machine learning, neurale netværk, AI og sund fornuft.