Hvad er VDC?

VDC står for Virtual Design & Construction og er en af grundstenene i vores måde at arbejde med innovative teknologier i byggebranchen. VDC er en metode til at arbejde med BIM-projekter (Building Information Modeling). VDC bidrager både til planlægningen, overblikket og kommunikationen, da det visualiserer byggeprojektet allerede inden det startes. Det hjælper byggebranchen til at spare milliarder af kroner. Brugt rigtigt fungerer VDC som en primær informationskilde i byggeprojektet og danner en fælles platform der sikrer at alle byggeprojektets parter arbejder ud fra det samme datagrundlag og i den samme retning. Der er med andre ord rigtig meget at hente i det enkelte byggeprojekt ved at gøre brug af VDC som en del af den digitale byggeledelse. En hurtig søgning på nettet viser da også adskillige artikler om, at byggeriet kan spare milliarder af kroner på at integrere VDC.

CN3 modellering