Hvad er GIS?

GIS er forkortelsen for Geographical Information System og er et system, hvori man bearbejder geografiske data. I systemet kan man hente, lagre, modellere og manipulere dette geografiske data. GIS er altså et værktøj, der benyttes til analyse og visualisering når der er brug for overblik over data med geografisk afsæt. På den måde kan man med værktøjet afdække geografiske sammenhænge i data og sågar identificere hidtil ukendte mønstre. En fordel ved dette er at det beriger byggeprojekter med disse informationer, så man kan tage højde for det allerede tidligt i processen. Det fremmer ligeledes kommunikationen blandt byggeprojektets parter, da alle vil kunne se dette data visualiseret på et kort. Ofte vælger man at integrere GIS med andre systemer, da de forskellige byggerelaterede data har mange synergier og sammen kan berige et byggeprojekt mere end de kan hver for sig.

Selve GIS-betegnelsen dækker egentligt over et bredt fagområde og er ikke begrænset til IT-systemer. GIS favner både teknologier, processer og metoder. Ligeledes bliver det ikke kun anvendt indenfor byggeri og digital byggeledelse, men også indenfor ingeniørvidenskab, transport, logistik, telekommunikation, forsikring, styring og meget mere. Et konkret eksempel på brugen af GIS udenfor byggebranchen er ruteplanlægning for varevogne. Her vælger nogle virksomheder at benytte GIS-data til at finde frem til de mest effektive ruter for at spare tid og penge.

Sådan fungerer GIS

Brugen af GIS i praksis sker ofte i form af et digitalt kort, hvorpå brugeren beriger kortet med overlappende lag af informationer, for at skabe det overblik der er nødvendigt til den pågældende opgave eller projekt. Det er med andre ord et meget fleksibelt system der kan give lige netop det overblik over geografiske forhold som der er nødvendige. I byggeprojekter kan det eksempelvis være et kort der viser informationer om kloaksystemer, elkabler i jorden, vedtagede lokalplaner, matrikelkort og mere til.

Med GIS tages byggeprojekterne ind i den digitale tidsalder, hvilket er med til at revolutionere de eksisterende byggemetoder. Det er blandt andet denne innovation vi i CN3 står i spidsen for.

0007_06_CN3 tegninger