3D MODELLERING LETTEDE TUNGT TUNNELBYGGERI I STOCKHOLM

Der var behov for nytænkning, da der skulle bygges en tunnel over en jernbanestrækning ved den nye Norra Station i Stockholm. For at spare både tid og plads byggede CN3 en parametrisk model af tunnelen i 3D og visualiserede byggeprocessens faser digitalt. Det gav en robust og effektiv byggeproces – og i sidste ende en tunnel af højere kvalitet. 

Visionen for NS20-projektet i Stockholm var at udbygge infrastrukturen omkring bydelen Norra Station. Der skulle bygges en tunnel over en jernbanestrækning. Desuden skulle pladsen udnyttes til at bygge dyrebare boligkvadratmeter ovenpå selve tunnelen.

Det krævede et tunnelbyggeri af høj kvalitet.

Entreprenøren Züblin samarbejdede med CN3 om byggeriet af tunnellen. Ved at udvikle et optimeret design skulle der skabes sikkerhed i tidsplanen, en god risikostyring og en accelereret byggetakt. På den måde understøttede designet, at byggeprocessen blev mere robust og profitabel.

CN3 havde til opgave at levere de innovative løsninger, herunder at skabe parametriske 3D-modeller af designet. CN3 leverede ikke blot computational engineering-delen, men var også bindeled mellem Züblin og byggeherrerådgiveren på opgaven.

Besparelser gennem automation i tunnelbyggeriet

”Hvordan kan vi bygge tunnelen, så der er så mange gentagelser i processen som muligt?”

Det var ét af de spørgsmål, CN3’s projektleder på det stockholmske tunnelprojekt, Jens Fobian Larsen, stillede sig selv og sit team. Som civilingeniør med bred udførelseserfaring fra byggeprocesser havde Jens de byggefaglige kompetencer til at sætte sig ind i entreprenørens ønsker og behov. Med sig havde han også digitale kompetencer og et projekthold i ryggen hjemme i København, der kunne understøtte forløbet med både konkrete projektleverancer såvel som softwareløsninger til automatisering af byggeprocesser.

”Jeg synes, det er et ekstremt spændende arbejdsområde, vi er i. Vi tager det statiske design, vi modellerer det hurtigt med automatiserede metoder og kommer med løsninger, der tilfører værdi. Der er store besparelser at hente både for bygherre og entreprenør ved at optimere byggeriet gennem flere iterationer,” siger Jens og fortsætter:

”Den intelligens, vi kan tilføre et byggeprojekt, handler om, at vi har en stor forståelse for byggeteknik og automation samtidig med, at vi benytter digitale værktøjer til at udføre designet.”

35-40 procent tidsbesparelse med digital visualisering og planlægning

Tommy Axelsson var pladschef på tunnelbyggeriet hos Züblin i Sverige. Han har lang erfaring indenfor beton, og på tunnelprojektet samarbejdede han med Jens og CN3 omkring armeringen, armeringsdesignet, og hvilke løftepunkter konstruktionen havde.

I tunnelen skulle der være et sving, så konstruktionen skulle opbygges på en måde, så hver armeringskurv blev forskudt nogle centimeter i forhold til den forrige, så resultatet blev en ubrudt kurve.

”Vi overlod alt til CN3, så vi fik en parametrisk model af byggeriet, vi kunne vise og anvende. Det vigtigste er, at man skal kunne arbejde godt sammen om processen,” fortæller Tommy Axelsson og fortsætter:

”Jeg kunne komme med et løsningsforslag på et møde, og så gik CN3 hjem og kodede 3D-modellen hurtigt og effektivt. Det kunne være, at mit forslag var forkert, men så kunne vi opdage og rette dette på forhånd. Det er som at have et legohus at bygge på, når du har en 3D-visualisering, der bygger på en digital twin. Du sparede måske 35-40 procent af tiden på selve byggepladsen ved at arbejde med digitale 3D-modeller på forhånd.”

Tommy Axelsson har samarbejdet med CN3 flere steder og sætter pris på, at CN3 både er teknisk dygtige og nemme at arbejde sammen med:

”Teamet hos CN3 kan omsætte ideer til brugbare modeller og løsninger, og de vender hurtigt tilbage. Hvis der er noget, som skal afklares, skriver de tilbage med det samme. De er topprofessionelle, helt enkelt,” fortæller han.

Rettidig omhu baseret på teknologisk platform

CN3-teamet brugte sin egenudviklede softwareplatform Vitus til at indarbejde agilitet i NS20-projektet og derved opnå en robust byggeproces. Vitus er en åben BIM-platform, som i kombination med andre digitale værktøjer blev brugt til at opstille en skræddersyet IT-platform til projektet i Stockholm.

En af den skræddersyede platformens fordele er, at man arbejder med algoritmer, som ikke bare tager højde for de faktorer, man kender i øjeblikket, men også at faktorer kommer til at ændre sig hen ad vejen. Rettidig omhu bliver muliggjort af den tilpassede IT-platform.

CN3’s byggetekniske kompetencer indbefatter også præfabrikation og automation. Det optimale er ofte at opnå en gentagelseseffekt og samtidig have mulighed for variation i byggeriet. Gentagelse skaber kvalitet og er en effektiv vej til at opnå robusthed i byggeprocessen.

Kvalitet i byggeprocessen er også aflevering før tid

Undervejs i tunnelprojektet stødte man på geotekniske udfordringer, som ellers kunne have forsinket projektet væsentligt. Alligevel blev tunnelen afleveret to uger før lovet. Jens Fobian-Larsen siger:

”Da jeg sad på vej hjem i flyet fra det allersidste møde, havde jeg en fornemmelse af, at det her var da meget godt. Vi havde holdt vores deadlines, vi var med til at aflevere en kvalitetstunnel. Og fordi den er bedre udført, vil den holde længere. Bygherren havde fået ekstra værdi, og i CN3 tog vi en masse læring med fra projektet, som vi kan bruge i kommende tunnelprojekter.”